Yılın İlk Meclis Toplantısında 14 Madde Görüşüldü

Turgutlu Belediyesi 2023 yılının ilk meclisi olan ocak ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Meclis toplantısında iki ek gündem maddesiyle birlikte toplam 14 madde görüşülüp karara bağlandı.

Ocak ayı meclis toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Çetin Akın konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Turgutlu’ya gelişinin 100. yılı, üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile Türkiye Sağlıkçılar Günü’nü kutladı.

Dördüncü madde oy çokluğuyla reddedildi

Ocak ayı meclis toplantısının birinci gündem maddesinde, “2022 yılı Aralık ayı Olağan Meclis toplantılarına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararları” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde, “Belediye Başkanı Çetin Akın'ın 2023 yılına ait senelik izin kullanımının 30 gün olarak ve Başkanın istediği tarihlerde kullanabilmesi hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde, “Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Meclis üyelerinden gizli oyla en az 3 (üç), en çok 5 (beş) üyeden müteşekkil Denetim Komisyonunun, Belediyemiz Meclisince oluşturulması hususu” görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda Hüseyin Maliz, Aydın Ercan, Semih Adıgüzel, Olcay Özsürücü, İbrahim Kara komisyon üyeleri olarak belirlendi. Gündemin dördüncü maddesinde “Belediyemiz norm kadrosunda boş olan memur kadro değişiklik talebi ve personel grupları arası aktarma hususu” görüşüldü, Cumhur İttifakı Meclis Üyelerinin oy çokluğuyla reddedildi. Gündemin beşinci maddesinde, “2022 yılında sözleşmeli statüde tam zamanlı olarak istihdam edilen 24 adet sözleşmeli personelin 01.01.2023 tarihinden geçerli olmak üzere sözleşmelerinin yenilenmesi ve ücretlerinin belirlenmesi hususu” görüşüldü, oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin altıncı maddesinde “İlçemiz 5.Mıntıka 1278 ada 12 parselde kalan park alanında trafo alanı oluşturulmasına yönelik GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından talep olması sebebiyle konunun İmar Komisyonuna havalesi hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin yedinci maddesinde, “İlçemiz 5.Mıntıka 2636 ada 17 parselin doğusunda kalan park alanında trafo alanı oluşturulmasına yönelik GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından talep olması sebebiyle konunun İmar Komisyonuna havalesi hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin sekizinci maddesinde, “İlçemiz 5.Mıntıka 2626 ada 7 parselin doğusunda kalan park alanında trafo alanı oluşturulmasına yönelik GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından talep olması sebebiyle konunun İmar Komisyonuna havalesi hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin dokuzuncu maddesinde, “İlçemiz Akçapınar Mahalle Muhtarı Ekrem Hayri Türk'ün talebi doğrultusunda; Ankara asfaltı yolu üzerinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Yakup Işık isminin Akçapınar Mahallesi düğün salonu yanında bulunan parka, Mehmet Şen isminin ise Akçapınar Mahallesi caminin yanında bulunan oyun parkına verilmesi hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin onuncu maddesinde, “Belediye Meclisinin 02.08.2022 tarihli ve 64 sayılı kararı ile Tarife Komisyonuna sevk edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçecek olan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi kurs ücretlerinin belirlenmesi konulu komisyon raporu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin on birinci maddesinde, “Belediye Meclisinin 06.12.2022 tarihli ve 102 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği konulu komisyon raporu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin on ikinci maddesinde, “Belediye Meclisinin 06.12.2022 tarihli ve 101 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği konulu komisyon raporu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi.

On dördüncü madde gündemden geri çekildi

Gündemin birinci ek gündemi olan on üçüncü maddesinde, “Evlendirme Memurluğunda kullanılmakta olan Aile Cüzdanı ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi maksadıyla konunun Tarife Komisyonuna havalesi hususu” görüşüldü. Meclis toplantısına ara verilip görüşülen rapor oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin ikinci ek gündemi olan on dördüncü maddesi “31 adet ilave sözleşmeli personelin 01.01.2023 tarihinden geçerli olmak üzere çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi hususu” dördüncü maddenin oy çokluğuyla reddedilmesi nedeniyle gündemden geri çekildi.

Bakmadan Geçme