Haşim Karataş

Sürüde değişiklik yapmazsanız! 'Kurda Koyun Kaptırırsınız?...

Haşim Karataş

Sevgili Turgutlulu hemşerilerim sizlerin de bildiği üzere Meclis üyelerinin görevi Şehrimiz ile ilgili konularda veya şehrimizle ilgili alınacak olan kararlarda aykırılığı bulunan her şeyi irelemek, incelemek ve yeri geldiğinde bunları meclis de tartışmaya sunmak en doğru kararın alınabilmesi için üzerine düşen görevi biz seçmenler adına en iyi şekilde yapmaktır.  

Maalesef 2014 yerel seçimlerinden bu güne kadar kendilerinden beklenen performansı sergileyemeyen bir düzüne meclis üyesi arkadaşımız halen aktif görev yapmakta; dedim ya ''suya sabuna dokunmayan belediye meclis üyeleri'' diye ben inanın bunu boşuna söylemiyorum. Şimdi suya sabuna dokunan  bir meclis üyesi var mı? ben bunu da çok merak ediyorum. Eller inip kalkıyor da ne için inip kalkıyor. İndir kaldır oyun salonu mu? O meclis çok merak ediyorum. 

Suya Sabuna Dokunmayan Belediye Meclis Üyeleri

Toplantılarda şehrin sorunları ile ilgili olarak hiçbir ciddi muhalefeti görmemekteyiz. Son olarak İlteriş Yağcıoğlu’nun meclis üyeliğinden istifa edip belediye memur olma eyliminden de anlaşılacağı gibi meclis üyelerini kendi çıkarlarının ön planda tutarak davranıyor. Kendine zarar geleceği korkusu ile yanlış yalanlara talanlara sessiz kalıyor. Bu meclis üyelerinin bu davranış şekilleri ile bir daha turgutlu siyasetinde yer bulabileceklerini sanmıyorum Çünkü sorarlar adama “MECLİS ÜYESİ OLARAK NAPTIN “ haksızlığa karşı susanlar olarak akıllarda yer ettiniz !!  Diyesim geliyor.

Sevgili Turgutlulu hemşerilerim sizlerle okuduğum bir hikayeyi paylaşmak istiyorum.

İşte o hikaye iyi okumalar...

TALAT PAŞA, HACI AHMET EFENDİ VE ÇOBAN KÖPEĞİ OSMANLI HİKAYELERİ 0

1908 Meşrutiyet inkılabından sonra toplanmış olan Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nda Malatya Mebusu Hacı Ahmed Efendi adında bir zat vardı. Bu, etliye sütlüye karışmaz, Meclis’te sessizce bir kenarda otururdu. Sadrazam Talat Paşa bunun ne düşüncede bir adam olduğunu öğrenmek merakına kapılmış ve birgün kendisine Meclis’in kahvehanesinde oturup bir çay veya kahve içme teklifinde bulundu. Oradan buradan kendisini yoklayan Talat Paşa’ya Hacı Ahmed Efendi:

“-Paşa!” demiş. “Uğraşma, ben memleket işlerinden anlamam. Malatyalı bir çobanım!”

Talat Paşa:

“-Hayır. olamaz. Senin memleket meseleleriyle alakalı olarak birtakım görüşlerin olmasaydı bizim arkadaşlarımız (İttihat ve Terakki erkanı) seni listeye yazıp mebus (milletvekili) seçtirip buraya göndermezlerdi. Senin de memleketin siyaset ve idaresi üzerine elbette birtakım düşüncelerin vardır.” diye ısrar edince Malatya Mebusu Hacı Ahmed Efendi kendisine başından geçen şu vak’ayı anlatmış:

-‘Paşa” demiş. “Ben gençliğimden beri çalışarak bin koyunluk bir sürü meydana getirdim. Ancak kendim de ihtiyarladım. çocuklarımı çağırıp dedim ki:

-Evlatlarım! işte size mükemmel bir sürü! .. Alın idare edin! Ben artık işle güçle alakadar olmayacağım.”

Onlar da elimi öpüp ayrıldılar ve sürüyle meşgul olmaya başladılar. Lakin bir kaç gün sonra gelip dediler ki:

“-Baba sen hiç kurda koyun kaptırır mıydın?”

“-Hayır” dedim ve sordum.

“-Ne oldu, niye soruyorsunuz?'”

-Baba biz her gece kurtlara bir veya iki koyun kaptırıyoruz.” dediler. Kendilerine sürünün idaresinde ne değişiklik yaptıklarını sordum.

Dediler ki:

“-Baba! Sen bize sürüyü dört zağarla (çoban köpeği) teslim ettin. Biz tecrübesiziz. Ola ki; bu dört zağarla böyle kalabalık bir sürüyü koruyamayız diye dört tane yeni zağar aldık.”

Onlara; geceleri uyumayıp bu yeni zağarları kollamalarını ve ne görürlerse gelip bana anlatmalarını tenbihledim. Ertesi günü gelip anlattıkları şaşılacak bir şeydi:

“-Vadiye bir dişi kurt geliyormuş. Onun uluması üzerine yeni zağarlardan biri sürüdeki yerini bırakıp gidip onunla düzüşüyormuş. Bu zağarın bıraktığı boşluktan istifade eden bir erkek kurt da gelip sürüden bir koyun kaparak dişinin yanına getiriyor ve birlikte yiyorlarmış.”

Kendilerine dedim ki:

“-O zağarı vurup öldürün!'” Öyle de yaptılar. Lakin bu hikaye devam etti. Diğer yeni zağarlar, telef olanın yerine aynı işi yapıyormuş. Onları da bu suretle teker teker vurdurttum.

Bu defa şaşılacak bir şey oldu. Aynı işi bizim eski zağarlar yapmaya başlamış. O zaman anladım ki; bu zağarlar bu meraneti birbirlerine öğretip aşılıyorlar: Kendilerine dedim ki:

“-Hiç kendilerine sürü emanet edilmemiş dört tane yeni zağar bulun. Onları bizimkilerin yanına getirmeden ayrı bir yerde tutun. Sonra bizimkiler; de teker teker vurup öldürün. Artık zağarsız kalmış olan sürüyü eski zağarlarla koklaşmamış olan o dört yeni zağara teslım edin.” Böyle yaptılar. Mes’ele halloldu. “

Bu sözleri dikkat ve .alakayla dinleyen Talat Paşa Malatya Mebusu Hacı Ahmed Efendi’ye şu tenblhte bulunmak ihtiyacını hissetmiş:

“-Hacı Efendi! Ola ki Efendimiz (İkinci Abdülhamid Han) da seni çağırtıp memleket ahvali hakkında fikrini sorar. Sakın O’na bu hikayeyi anlatma !..”

Ben bu hikayeden anlayacağımı anladım peki sizler anlayabildiniz mi? Hani bir sözü varya ''Anlayana davul zurna anlamayana sivri sinek saz'' işte yaşadığımız süreç tamda bu süreç haydi kalın salıcakla.

Hikayemiz burada bitse de Turgutlu'nun hikayesi daha bitmiyor.

Çünkü hayat devam ediyor.

Belediye Meclis üyelerinin görevi yanlış gördüklerine yanlış demek seçmenin yani Vatandaş’ın sıkıntılarını ve sorunlarını ayrıca şehirde yaşanan  sıkıntı ve sorunları meclise taşıyıp en doğru kararın alınmasını sağlamaktır. 2014 yerel seçimlerinden bu güne kadar hiç meclis üyelerinin şehir ile ilgili veya yaşanan sıkıntılara dair bir çift söz ettiğini duydunuz mu? belki bir kişi bunu sessizce yapmış olabilir. Şahsen ben gerçekten mecliste işlenen konuların tam anlamıyla irdelendiğini veya incelendiğini ne duydum ne de gördüm. İndir kaldır. Eller inip kalkıyor ama niçin niye diye soran yok!....

İşte bunları sağlayacak olan meclis üyeleri…

Milliyetçi Hareket Partili Meclis Üyeleri

Turgay ŞİRİN, Ekrem BÖLÜKBAŞIOĞLU, Hakan SEZER, Hayriye HIZAL KAYGISIZ, Engin OKYAY, Yaşar ÇETİNKAYA, Ayhan ÇELİKDOĞAN, Hakan YAVUZ, Mahmut ÇETİN, Serhat SEYHAN, Yaşar KOZAK, Hasan KOÇ, Ömer SAKI, Arif AĞRAL, Ali TUĞRA, Ferhat YILDIZ, Mustafa YAVAŞ

Adalet ve Kalkınma Partili Meclis Üyeleri

İsmail PARMAKSIZ, Osman KAYA, Hatice GÖZETEN, Osman ÖZKIZILCIK, İbrahim BAŞÇI, Bekir ACAR, Mümtaz DÜNDAR, Türkan RODOPLU, Tamer DİZMAN, Yaşar YALÇIN, Eyüp KARADEMİR

Bağımsız Meclis Üyeleri

Gürbüz AÇAR

Yazarın Diğer Yazıları