Gölge Adam

Eğitim Sistemi

Gölge Adam

Bir ülkedeki eğitim sistemi; o ülke halkının dünü, bugünü ve yarınıdır. Devlet eğitime ne kadar önem verirse o toplum o kadar gelişir. 

Osmanlı Devleti, Fransız İhtilali ve Sanayi Devrimi'ne entegre olamadığı için hızlı bir şekilde çökmüş ve yıkılmıştır. Almanlar hem 1. Dünya Savaşında hem de 2. Dünya Savaşında ağır yenilgiler almış ve ülke yıkıma uğramıştır. Almanlar kaybettikleri bu iki savaştan sonra ülkeyi inşa etmeye ilk olarak tiyatrolardan başlamıştır. Tiyatrolar; toplumun eğitilmesini, ödev ve sorumlulukların empoze edilmesini kolaylaştırmıştır. Almanya yenildiği iki savaştan sonra tekrar süper güç olmayı başarmıştır.

Ülkemizde bu günlerde yoğun olarak gündemde yeni eğitim modeli ve öğretmenler var. İstanbul'da bir öğretmenimizin öldürülmesi ile gündem biraz bu konuya da yoğunlaştı. Türkiye uygulanan eğitim modelleri son dönemlerde hep başarısız olmuştur. En büyük sebep eğitim modellerinin sık değişmesidir. Sürekli değiştirilen eğitim sistemi nedeniyle sorun kronikleşmiş durumda.

Son 20 yıla şöyle hızlıca bakacak olursak:
*Eğik el yazısı uygulaması
*Düz yazı uygulaması
*4+4+4 modeli
*2014 yılı okullarda yoğun yönetici değişimi (sınavsız)
*OKS, TEOG, LGS...
*AYT, TYT, YGS, ÖSS...
Daha buna benzer bir çok değişiklik gördük. Baş döndürucü bu değişime yetişmek imkansız. Yetişemedik de zaten. 

Sınıfta kalmanın olmadığı bir 
eğitim sistemi, öğrencinin okula aidiyetini sınırlar. Öğrenci okulu ve öğretmeni umursamaz. Çünkü nasıl olsa SINIFI GEÇERİM psikolojisi ile yaşıyor. Öğretimin önemsendiği ve eğitimin verilemediği nesiller yetişiyor. Çarpım tablosunu, şiir okumayı,  geometriyi, atomu, hücreyi, uzayı ve meridyenleri bilen nesiller yetiştiriyoruz. Fakat egitemiyoruz bu nesili, Ahlak, saygı, sevgi, vatan sevgisi, erdem, doğruluk, hoşgörü ve buna benzer duygular yönünden boş bir nesil yetişiyor. Ahlaki ve maneviyat yönü güçlendirilmiş nesiller yetiştirebilirsek öğretmenlerin öldürülmesi haberlerini de duymayız.
İstanbul'daki olayda cinayeti işleyen öğrencinin mülteci olması da apayrı bir dert...

İlkokulların 4 yıla düşürülmesi buradan ortaokula geçen çocuklarda uyum sorunu ortaya çıkarıyor. Birinci sınıfa başlama yaşının da küçültülmesi ile şimdiki çocuklar 12 yaşında gitmeleri gereken ortaokula 10 yaşında gidiyorlar. 10 yaşında ortaokul öğrenimi çocuklara fayda sağlamaz. 
Bu nedenle aşağıdaki basit konu başlıkları hayata geçirilirse eğitim sisteminin düzelmesini bekliyorum.
●İlkokullar tekrar 5 yıl olmalı
●5. sınıftan sonra eğitim zorunlu olmamalı ve çocuklar çıraklığa gidebilmeli
● Mesleki eğitim veren ortaokullar açılmalı. 
●Sınıfta kalma her sınıfta ve kademede velinin onayı olmadan uygulanmalı.
●Ortaokul ve lisede 2 kez sınıfta kalan ögrenci mesleki eğitime yönlendirilmeli.
● Hoşgörü, ahlak ve saygı temelli TOPLUMSAL HAYAT BECERİLERİ içerikli dersler haftada 1 saat bütün kademelerde verilmeli.
●Sayıca çok, başarısı düşük İHL acmaktansa, Sayıca az başarısı yüksek IHL'ler açılmalı. Günümüzde her yere mantar gibi IHL açıldı fakat bir çoğunda akademik başarı seviyesi düşük. 80'li ve 90'li yıllarda sayıları azdı ama çok başarılı okullardı.
● Liselerde Mesleki Eğitimde Almanya Modeli uygulanmalı. Almanya'da mesleki eğitim çok kaliteli olduğu için bir çok Alman üniversite okumaya ihtiyaç duymaz. Çünkü liseden mezun olunca hemen iş bulabilmektedir. Turkiye'de Üniversite mezunları bile iş bulmakta zorlanıyor.
●İş okulları artırılmalıdır.
●Kapalı köy okulları 5 öğrenci olması durumunda tekrar açılabimelidir.
●●●Uygulamalı Ziraat ve hayvancılık ortaokulları ve liseleri açılmalıdır.
●Uygulamalı Endüstri meslek ortaokulları açılmalıdır.
●Tüm atamalar mülakata değil liyakate dayalı olmalıdır.
●Egitim fakülteleri ihtiyaç kadar mezun vermelidir. 
●Eğitim Modelleri uzun yıllar uygulanmalıdır. Sık değişiklik yapılmamalıdır. Örneğın 25 yıllık veya 50 yıllık sürelerde uygulanmalı ki sonuçları görülebilsin. 

SEVGİYLE KALIN...

Yazarın Diğer Yazıları