Turgutlu Osb'de Seçim, İddia, İtham ve Soru trafiği Baş Gösterdi

TURGUTLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGEMİZİN KATILIMCILARINDAN TURGUTLU OSB YÖNETİM KURULUNA VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI SN. HAMİ ÖZER’E SORULAR..

22.01.2023 tarihinde Turgutlu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hami Özer tarafından yapılan video paylaşımını, katılımcılar ile iletişim kurmanın önemini anladıklarını gösterdiği için oldukça faydalı buluyoruz. Ancak bu video paylaşımında Sayın Hami Özer’in açıklamalarının bir kısmı hukuki açıdan sorunlu olup kendilerini zan altında bırakmaktadır. Yaptıklarını iddia ettikleri hizmetleri açıklarken, görevi ihmal suçlamalarına muhatap olacakları açıklamalar yapmışlardır. İleride olası hukuki suçlamalarla karşılaşmamaları ve katılımcılarımızın zihinlerinde oluşan şüpheleri acilen gidermeleri, kendilerini daha doğru ifade etmeleri için aşağıdaki sorulara net şekilde cevap vermelerini bekliyoruz.

1. Sayın Hami Özer, kendi ifadenize göre; yasalara ve ahlaka uygun olmayan şekilde OSB’nin genişleme alanından yüzlerce dönüm araziyi rant uğruna satın alan 2014 yılındaki Yönetim Kurulu üyesi ve kimi TOSB çalışanları hakkında savcılığa suç duyurusubulundunuz mu? Suç duyurusunda bulunduysanız hukuki süreç hangi aşamadadır? Suç duyurusunda bulunmadıysanız, kendi ağzınızdan görevi ihmal suçu işlediğinizi itiraf ettiğinizin farkında mısınız?

2. 2021 yılı Aralık ayında tahsisini yaptığınız, 153 dönüm büyüklüğündeki sosyal, idari ve teknik hizmet alanı, atık su arıtma tesisine kaynak sağlamak için sanayi parseline dönüştürülmedi mi? OSB Uygulama Yönetmeliğinde açıkça yer almasına rağmen, bu parsellerinbirim metrekare fiyatları hesaplanırken neden atıksu arıtma tesisinin maliyeti fiyatlara eklenmedi? Tarafınızca belirlenen 423 TL metrekare fiyatı hangi iktisadi temele dayanmaktadır? Bu parsellerin tahsisi hakkında yine OSB uygulama Yönetmeliğinde açıkça yer almasına rağmen tüm katılımcılara tahsisi yapılacak alanlar ile ilgili bilgi neden verilmedi?

3. Sayın Hami Özer, atık su arıtma tesisi yapmak için sanayi parseline dönüştürülen 153 dönümün ne kadarını kendi Yönetim Kurulu üyelerinize tahsis ettiniz? Bu arazinin ne kadarını hangi gerekçe ile kendi firmanıza tahsis ettiniz? Bu tahsislerin gerekçesini Sanayi Bakanlığına ve katılımcılara, tahsis için başvuranlara yazılı olarak neden açıklamadınız? Bu yapılanlar yasalara ve ahlaka uygun mu?

4. Bölgemizde bir su deposu bile yoktu ifadeniz yanlış değil mi? Bölgemizde 1500 m3 su deposu, Yönetim Kurulunuzda temsil edilen bir firmaya tahsis edilen parselde yer almıyor muydu? Parselin tahsisi karşılığındaYönetim Kurulunuzdaki firmadan TOSB’nin gösterdiği yere 1500 m3 su deposu yapma taahhüdü alınmadı mı?Yeni yaptığınızı söylediğiniz ve eskisinden daha küçük inşa ettiğiniz su deposunun bedeli ne kadar? Neden eskisinden daha küçük bir su deposu yaptınız? Bu bedeli kim ödedi? TOSB ödediyse neden bu bedeli taahhüdü bulunan Yönetim Kurulunuzda temsil edilen firmadan alamadınız?  İlgili firma ödediyse neden bunu kendi yönetiminizin hizmeti olarak ilan ediyorsunuz?

5. Atık su arıtma tesisinin yeri önceki yönetim tarafından neden değiştirildi? Bu yer değişikliğinde halen Yönetim Kurulunuzda temsil edilen bir firmanın talebi ve etkisi oldu mu?

6. Atık su arıtma tesisi için ayrılmış olan eski parsel şu anda kim tarafından hangi amaçla kullanılıyor?

7. 2014 yılındaki yönetimin elektrik hatları ile ilgili olarak yaptığı işlemlerden dolayı bulunamayan mallar ve kendi ifadenizle çarçur edilen on milyonlarca Lira için savcılığa suç duyurusunda bulundunuz mu?Bulunmadıysanız bu bir görevi ihmal suçudur. Tespit ettiğinizi ileri sürdüğünüz yasalara ve ahlaka uygun olmayan işlemler hakkında yönetiminiz neden hukuki gereğini yapmayıp sadece şikayet ediyor? Siz TOSB yönetim erkine sahip değil misiniz?

8. Mevcut Yönetim 09.12.2019 Yılında yapılan ilk Müteşebbis Heyet toplantısı ile görevlendirildiği halde, Sn. Hami ÖZER paylaştığı video da neden 2021 yılı Ocakayında göreve başladıklarını söylüyor? Ne zaman göreve başladığının farkında değil mi? Yönetimleri boyunca herhangi bir hizmetleri olmadığı için birçok katılımcı TOSB Başkanının kim olduğunu ve ne zaman göreve başladığını bilmiyor olabilir. 
Ancak Başkanın en azından sorumluluk gereği göreve başladığı tarihi biliyor olmasını bekleriz. TOSB’yiyönetmeyi önemsemediği için tarihi hatırlamıyor olabilir mi? Geçen 13 aylık sürede hiç hizmet yapmadıkları için mi, yoksa bazı uygulamaları kendi yönetimleri kapsamına almak istemedikleri için mi farklı bir tarih söylüyor?

9. OSB adına Parsel kamulaştırma işlemleri ve tapu tescil işlemleri, idari olarak takip gerektiren ve ilgili kamu otoriteleri ile iş birliği içinde yürütülen faaliyetlerdir. Bu işlemler kendi yönetimlerinden önce başlatıldığı ve ilgili kamu kuruluşlarının desteği ile yapıldığı halde sadece kendi yönetimlerine ait aktif bir hizmetmiş gibi sunulmuş olması ahlaki açıdan emek ve hak gaspı sayılmaz mı?

TOSB ADAY YÖNETİM KURULU

Alaettin ŞENEL

M. Faysal GÖKALP

Muharrem AYKUT

İrfan AYDIN

Semih ADIGÜZEL

Bahadır KAYA

Murat KOZAK

Celalettin ÜZÜMCÜ

Bakmadan Geçme