• Haberler
  • Gündem
  • Turgutlu Belediye Meclisi 7 Mayıs Salı Günü Toplanacak

Turgutlu Belediye Meclisi 7 Mayıs Salı Günü Toplanacak

Turgutlu Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı 7 Mayıs Salı günü saat 18:00’de Turgutlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlık edeceği mayıs ayı meclis toplantısında 12 madde görüşülüp karara bağlanacak. Meclis toplantısı aynı zamanda Turgutlu Belediyesinin Facebook hesabından canlı olarak da yayınlanacak.

Mayıs ayı meclis toplantısı gündem maddeleri şu şekilde:

Gündemin birinci maddesinde, “2024 yılı Nisan ayı Olağan Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararlarının görüşülmesi.” Gündemin ikinci maddesinde, “Turgutlu 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis heyetine 4 Asil ve 4 Yedek üyenin belirlenmesi.” Gündemin üçüncü maddesinde, “ Aksa Manisa Doğalgaz A.Ş.nin 2024 yılı içerisinde yapacak olduğu genel kurul toplantılarına katılmak üzere, Turgutlu Belediyesini temsilen Belediye Başkanı Çetin AKIN'a, yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin dördüncü maddesinde, “ Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi.” Gündemin beşinci maddesinde, “2023 Yılı Kesin Hesap Cetvelinin Görüşülmesi.” Gündemin altıncı maddesinde, “ İlçemiz 6. mıntıka 762 ada 26 parsel sayılı taşınmaz ve çevresinin düzenlenmesine yönelik onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği dosyası Belediyemiz Başkanlığınca hazırlatılmış olup, bahse konu plan değişikliği işleminin İmar Komisyonunca değerlendirilmesi maksadıyla konunun İmar Komisyonuna havalesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin yedinci maddesinde, “ İlçemiz Yıldırım Mahallesi 1454 ada 11 parselin batısında bulunan park alanında trafo oluşturulması ve Yıldırım Mahallesi 639 ada 2 parselde bulunan park alanının büyütülmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonunca değerlendirilmesi maksadıyla konunun İmar Komisyonuna havalesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin sekizinci maddesinde, “ İlçemiz 6. mıntıka 3110 ada1 ve 2 parsel sayılı taşınmazlar ile 9. mıntıka 2534 ada 12 parsel sayılı taşınmaza yönelik Belediyemiz Başkanlığı tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifinin, planlama sürecinin hızlandırılabilmesi amacıyla, 1/1000 ölçekli imar planı yapma ve onaylama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin dokuzuncu maddesinde, “Özyurt Mahallesi Şehitler Yolu ile Ceylan Sokak kesişiminde bulunan park alanına küçük yaşlarda Turgutluya yerleşmiş olan 14 Ağustos 1974 tarihinde 2.Kıbrıs Barış Harekâtında Şehit olan ''Şehit Yusuf Şahin" isminin verilmesini hususunun görüşülmesi.” Gündemin onuncu maddesinde, “ 24.04.2024 tarihinde vefat eden Belediyemiz personeli Yusuf BULUT'un isminin yaşatılması amacıyla, İlçemiz 2572 Ada üzerinde bulunan Turgutluspor Sosyal Tesislerinin isminin "Irlamaz Yusuf BULUT Sosyal Tesisleri" olarak değiştirilmesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin on birinci maddesinde, “Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı Koruma Meclisi ve Murakabe Heyetleri Seçimi.”

Turgutlu Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı gündemin on ikinci ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erecek.

Bakmadan Geçme