• Haberler
  • Manisa
  • Yeni Yılın İlk Meclis Toplantısı bugün yapılacak

Yeni Yılın İlk Meclis Toplantısı bugün yapılacak

Turgutlu Belediyesi 2024 yılının ilk meclis toplantısı 2 Ocak Salı günü saat 18.00’de Turgutlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirecek.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlık edeceği ocak ayı meclis toplantısında 11 madde görüşülüp karara bağlanacak. Meclis toplantısı aynı zamanda Turgutlu Belediyesinin Facebook hesabından canlı olarak yayınlanacak.

Ocak ayı meclis toplantısının gündem maddeleri şu şekilde:

Gündemin birinci maddesinde, “2023 yılı Aralık ayı Olağan Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararlarının görüşülmesi.” Gündemin ikinci maddesinde, “Belediye Başkanı Çetin Akın'ın 2024 yılına ait senelik izin kullanımının 30 gün olarak ve Başkanın istediği tarihlerde kullanabilmesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin üçüncü maddesinde, “Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Meclis üyelerinden gizli oyla en az 3 (üç), en çok 5 (beş) üyeden müteşekkil Denetim Komisyonunun, Belediyemiz Meclisince oluşturulması hususunun görüşülmesi.” Gündemin dördüncü maddesinde, “Aksa Manisa Doğalgaz A.Ş.nin 2024 yılı içerisinde yapacak olduğu genel kurul toplantılarına katılmak üzere, Turgutlu Belediyesini temsilen Belediye Başkanı Çetin Akın'a,  Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz'a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.”

Gündemin beşinci maddesi, “Belediyemize ait 6.Mıntıka 2686 ada 32 parselde yer alan Begüm Sokak cepheli 22 nolu işyerinin belediyemizce uygun görülen kısmının 3 yıllık süre ile Sınırlı Sorumlu Turgutlu Anne Eli Tarım Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifine ve daha sonra kurulacak kadın kooperatiflerine tahsisine ve tahsise ilişkin düzenlenecek protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Çetin Akın’a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin altıncı maddesi, “03.10.2023 tarih ve 115 sayılı Meclis Kararı ile kurulan Afet İşleri Müdürlüğü kadro ihdası yapılmış olup 2023/12 genelge kapsamında hazırlanmış olan ‘Afet İşleri Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağının’ kabulü hususunun görüşülmesi.” Gündemin yedinci maddesi, “İlçemiz 5.Mıntıka 1872 ada 1 parsel ve çevresine yönelik Belediyemiz Başkanlığı tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin planlama sürecinin hızlandırılması amacıyla, 1/1000 uygulama İmar Planı yapma ve onaylama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediyesine devredilmesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin sekizinci maddesi, “İlçemiz Avşar Mahallesi 2799 ada 17-18-19-20 parseller, 3196 ada 1 parsel, 3197 ada 1 parsel, 3158 ada 1 parsel ve çevresine yönelik Belediyemiz Başkanlığı tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin planlama sürecinin hızlandırılması amacıyla, 1/1000 uygulama İmar Planı yapma ve onaylama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediyesine devredilmesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin dokuzuncu maddesi, “İlçemiz 5.Mıntıka 1630 ada 30 ve 31 parseller ile çevresinin düzenlenmesine yönelik onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak, 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan Değişikliği Dosyası Belediyemiz Başkanlığınca hazırlatılmış olup bahse konu plan değişikliği işleminin İmar Komisyonuna havalesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin onuncu maddesi, “İlçemiz 5.Mıntıka 2873 ada 11-12-13 parseller sayılı taşınmazlara yönelik 14.11.2023 tarih 907 sayılı Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine uygun olarak hazırlatılmış oldukları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği dosyasının değerlendirilmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hususunun görüşülmesi.”

Turgutlu Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı gündemin on birinci ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erecek.

 

Bakmadan Geçme