Yaşayan Hukuk Derneği, hukukçuları bir araya getiriyor

PAYLAŞ
Haber Kasaba - Haber Kasaba

İstanbul’da Yaşayan Hukuk Derneği (YHD) kuruldu. Dernek, Anayasa’da belirtilen demokratik, laik, sosyal hukuk devleti anlayışı kapsamında sivil toplum bilincinin geliştirilmesine odaklanıyor. Ayrıca, bu bilincin kurumsallaştırılması için çalışmalar yaparak, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınma faaliyetlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor. YHD Başkanı Mustafa Güneş, “Tüzüğümüzdeki koşulları sağlayan bütün hukukçuları aramıza bekliyoruz. Biz ilk adımı attık; bütün hukukçuların iş birliğine açık olduğumuzun bilinmesini isterim.” dedi.

Hukuk alanında çalışmalar yapan ve bu kapsamda katkılar sunan hukukçuları tek çatı altında toplamayı amaçlayan YHD, İstanbul Şişli’de kuruldu. Dernek, ülke gündemindeki sorunları hukuki çerçevede ele alarak, çözümler ve raporlar sunmayı hedefliyor. Hukuk alanında çalışan, emekli ve öğrenci statüsündeki tüm hukukçu paydaşlara odaklanan YHD, bu çerçevede çeşitli etkinlikler, sempozyumlar ve çalışma grupları düzenliyor; çeşitli araştırmalar yapıyor.

“Bütün hukukçularla iş birliğine açığız”

YHD Başkanı Mustafa Güneş, hukuk alanında gelişmelerin, sektör paydaşları tarafından yeniden yorumlanması gerektiğine işaret ederek, “Dijitalleşme, yaşamdaki farklı süreçlerde iş yapma biçimlerinde köklü değişimlere sebep oldu. Bu değişim, hukuk alanında da yaşanıyor.” dedi. Güneş, Hayatın hemen her alanına nüfuz eden hukuk alanındaki paydaşların sürece adaptasyonunun önemini vurguladı.

YHD Başkanı, şöyle devam etti; “YHD olarak hukuk alanındaki ihtiyaçların toplumsal temelleri hakkında doğru bilgileri meslektaşlarımızla ve yönetici erklerle paylaşma prensibini benimsiyoruz. Etnik köken, din, dil, mezhep ve siyasi görüş ayrımı yapmıyoruz. Toplumsal farklılıkları zenginlik olarak görüyoruz. Hukuk alanındaki her konuya yalın bir dil ve üslupla yaklaşıyoruz. Çalışmalarımızın, toplumun her kesimi tarafından anlaşılabilmesine özen gösteriyoruz. Hukuki araştırmaların kalitesini ve verimliliği artırmayı hedefleyen çalışmalarımız, ayrıca, toplumsal uzlaşma kültürünün oluşmasına da katkı sağlıyor.”

“Dernek olarak hukuk gündemine katkı sunmaya, hukukçuların hukuki konularda kendilerini ifade etmelerine aracı olmaya çalışıyoruz.” diyen Güneş, “Tüzüğümüzdeki koşulları sağlayan bütün hukukçuları aramıza bekliyoruz. Biz ilk adımı attık; bütün hukukçuların iş birliğine açık olduğumuzun bilinmesini isterim.” sözlerini kaydetti.

YHD, hukukun güncel ihtiyaçlara göre gelişimini amaçlıyor

Yaşayan Hukuk Derneği; “yaşayan ve gelişen hukukun güncel gelişmelere yorum getirme ve hukukun değişim ihtiyaçlarının yaşanan süreç doğrultusunda belirlenmesini sağlama” vizyonu taşıyor. Ayrıca, hukuk paydaşlarını sürece entegre etmeyi hedefliyor. Bu süreçte hukukçuların etkin bir rol almasını amaçlayan dernek, değişen dünya düzeni karşısında hukukun, güncel ihtiyaçlara hitap eden bir yapıda gelişimini amaçlıyor. YHD, bu prensip ile hukukçuları bir araya getirmek için çeşitli faaliyetlerde bulunuyor. Bunun yanında dernek, bu faaliyetler sonucu ortaya çıkan ortak görüş ve bildirimlerin yasa koyucular ile paylaşılmasını ve ihtiyaçların doğru biçimde bu yönetici erklere aktarılmasını “birincil görev” olarak görüyor.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN