Üzümde Rekolte Tahmin Komisyonu Oluşturuldu

Üzümde rekolte tahminleri 2017 yılı itibariyle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca gerçekleştirilecek, sonuçlar da Bakanlık yetkililerince açıklanacaktır.

Üzümde rekolte tahminleri 2017 yılı itibariyle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca gerçekleştirilecek, sonuçlar da Bakanlık yetkililerince açıklanacaktır. Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce konunun önemine binaen 17 İlçede, İlçe Müdürlerinin Başkanlığı’nda 17 İlçe Komisyonu ve İl Müdürü Başkanlığı’nda İl Komisyonu oluşturulmuştur.

Bu kapsamda 10.05.2017 tarihinde, Bakanlık talimatları doğrultusunda Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda üzümde rekolte tahminlerinin nasıl gerçekleştirileceğine dair eğitim toplantısı düzenlendi.

Toplantıya; Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili İsmail Kaya, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Meran Kayhan, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, 17 İlçenin Müdürleri, Odalar, Borsalar ve Birliklerin temsilcileri ile İl Müdürlüğü konu uzmanları katıldı.

İlimizde 2016 yılında 793.053 dekar bağ alanından 1.366.904 ton üretim gerçekleşmiştir. İlimizde konunun önemine binaen 17 İlçede, aralarında Ziraat Odası Başkan veya Temsilcisi, Ticaret Borsası Başkan veya Temsilcisi yada diğer Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkan veya Temsilcilerinin bulunduğu, İlçe Müdürlerinin Başkanlık ettiği, 17 İlçe Komisyonu ve İl Müdürü Başkanlığında İl Komisyonu oluşturulmuştur. Bu komisyonlar ilçelerinde sofralık çekirdekli ve çekirdeksiz üzüm, kurutmalık çekirdekli ve çekirdeksiz üzüm ile şaraplık üzüm olmak üzere beş farklı konuda çalışmalar yapacak, hazırlayacakları raporlarını İl Komisyonuna sunacaklardır. İl Komisyonu ise söz konusu raporları değerlendirip, usulünce imza altına alarak Bakanlığa bildirilecektir. Rekolte sonuçlarının açıklanması ise Bakanlığımızca gerçekleştirilecektir.

Eğitim toplantısında konu uzmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Turcan Teker tarafından; ülkesel birliktelik anlamında çalışmaların nasıl yapılacağı, hangi noktalara özellikle dikkat edilmesi gerektiği ve hangi verilerin alınması gerektiği konularında bir sunum gerçekleştirilmiştir. Soru cevapların ardından eğitim toplantısının ilk bölümü son bulmuş, ikinci bölümde katılımcılara, Ziraat Yüksek Mühendisi Oğuzhan Soltekin tarafından arazi çalışmaları konusunda bağ alanlarında uygulamalı eğitim verilmiştir.

 

Bakmadan Geçme