TÜSED Deprem Haftası'nda Sigorta Bilincinin Önemini Vurguladı!

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği, Deprem Haftası'na dair mesajlarını kamuoyuyla paylaştı. Ülkemizde yaşanabilecek olası deprem afetlerinde, kayıpların bir daha yaşanmaması adına kamu kurumlarının aldığı önlemlerin yanı sıra vatandaşların da alacağı tedbirlerin büyük önem taşıdığını ifade eden TÜSED Yönetim Kurulu, zorunlu deprem sigortasının mutlaka yaptırılmasını belirtti.

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği,  Deprem Haftası'nda Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğuna ve ülkemizin farklı bölgelerinde büyük şiddette depremler beklendiğini dikkat çekti. Sigortalılık bilincine ve Doğal Afet Sigortaları Kurumunun önemine değinen TÜSED Yönetim Kurulu, "Depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz, fakat neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. En önemli husus, vatandaşlarımızın yaşadığı binanın depreme olan dayanımının tespiti ve bu tespit sonucuna göre binaların güçlendirilmesi ya da dönüştürülmesi ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından, tamamı mesken olarak inşa edilmiş binalar için sağlanan zorunlu deprem sigortasının mutlaka yaptırılması gerekliliğidir. Zorunlu deprem sigortası poliçesinde belirlenmiş olan teminat limitini aşan bir durumda sigorta şirketlerinin ihtiyari olarak artan kısım için teminat verilebileceği, yine DASK’ın güvence altına aldığı binaların dışındaki yapıların da tümüyle sigorta şirketleri tarafından depreme karşı güvence altına alınabileceği bilinmelidir. 

Deprem hasarları, sigorta eksperlerinin topluma en yakından temas ettiği hasarlardır. Toplumsal dayanışma açısından daha özel olan deprem hasarlarında; sigorta eksperleri olarak, sigortalılarımızın hasarlarını hızlı, adil ve objektif bir biçimde tespit edip; raporlarımızı DASK'a ve ilgili sigorta şirketlerine ileterek vatandaşlarımızın hasar tazminat ödemelerinin ivedilikle yapılması konusunda gereken tüm gayreti hassasiyetle gösteriyoruz. Olası bir deprem afetinde, deprem mağduru olan vatandaşlarımızın her daim yanında olduğumuzun bilinmesini; oluşan sigorta konusu hasarların ivedilikle ve doğru bir şekilde tespit edilmesi ve zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için üzerimize düşen tüm görevleri her zaman yapmaya hazırız." dedi.

Vatandaşlarımız yaşadıkları binanın deprem dayanımını tespit ettirmeli

Ülkemizde yaşanabilecek olası deprem afetlerinde, kayıpların bir daha yaşanmaması adına kamu kurumlarının aldığı önlemlerin yanı sıra vatandaşların da alacağı tedbirlerin büyük önem taşıdığını ifade eden TÜSED Yönetim Kurulu, alınacak hayati önlemlerin başında, vatandaşların oturduğu evin deprem dayanımının tespiti olduğunu kaydederken,  "Vatandaşlar, evlerinin yer aldığı binanın yapı ruhsatını veya yapı kullanma izin belgesinin bulunduğunu teyit etmeliler. Binanın taşıyıcı kolon ve duvarlarına etki edebilecek bir değişiklik yapılıp yapılmadığını soruşturmalı, mümkünse binanın çevresinde kaçak yapılar bulunup bulunmadığını öğrenmeliler." şeklinde açıklama yaparken, "Evlerinin bulunduğu binanın depreme dayanıklı olup olmadığından emin değillerse yetkin ve yetkili kuruluşlara ölçüm ve test yaptırmalılar. Testler sonucunda, binanın depreme dayanıksız olduğu belirlenirse, binaların güçlendirilmesi veya dönüştürülmesi kanunen zorunludur." dedi.


 

Bakmadan Geçme