• Haberler
  • Gündem
  • Turgutlu Belediye Meclisinde 2024 Yılının İlk Toplantısı Yapıldı

Turgutlu Belediye Meclisinde 2024 Yılının İlk Toplantısı Yapıldı

Turgutlu Belediyesi Meclisi Ocak Ayı aynı zamanda 2024 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Ocak ayı meclis toplantısında üç ek gündem maddesiyle birlikte toplam 14 madde görüşülüp karara bağlandı.

Ocak ayı meclis toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Çetin Akın konuşmasında, Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan 12 kahraman askeri meclis üyelerinin ve kamuoyunun huzurunda bir kez daha andı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Turgutlu’ya gelişinin 101. yılı, üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Başkan Akın, ocak ayı içerisinde hayatını kaybeden isimleri de konuşmasında andı.

Denetim Komisyonu üyeleri belirlendi

Ocak ayı meclis toplantısının birinci gündem maddesinde, “2023 yılı Aralık ayı Olağan Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararları” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde, “Belediye Başkanı Çetin Akın'ın 2024 yılına ait senelik izin kullanımının 30 gün olarak ve Başkanın istediği tarihlerde kullanabilmesi hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde, “Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için meclis üyelerinden gizli oyla en az 3 (üç), en çok 5 (beş) üyeden müteşekkil Denetim Komisyonunun, Belediyemiz Meclisince oluşturulması hususu” görüşüldü. Denetim Komisyonunun 5 üyeden oluşması oy birliğiyle kabul edildi. Meclis üyeleri Aydın Ercan, Mustafa Yavaş, Muhammet Naci Tunçel, Cem Yıldırancan, İhsan Tuğrul Yüksel komisyon üyeleri olarak belirlendi. Gündemin dördüncü maddesinde, “Aksa Manisa Doğalgaz A.Ş.nin 2024 yılı içerisinde yapacak olduğu genel kurul toplantılarına katılmak üzere, Turgutlu Belediyesini temsilen Belediye Başkanı Çetin Akın'a, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz'a yetki verilmesi hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin beşinci maddesinde, “Belediyemize ait 6.Mıntıka 2686 ada 32 parselde yer alan Begüm Sokak cepheli 22 no.lu işyerinin belediyemizce uygun görülen kısmının 3 yıllık süre ile Sınırlı Sorumlu Turgutlu Anne Eli Tarım Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifine ve daha sonra kurulacak kadın kooperatiflerine tahsisine ve tahsise ilişkin düzenlenecek protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Çetin Akın’a yetki verilmesi hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin altıncı maddesinde, “03.10.2023 tarih ve 115 sayılı Meclis Kararı ile kurulan Afet İşleri Müdürlüğü kadro ihdası yapılmış olup 2023/12 genelge kapsamında hazırlanmış olan ‘Afet İşleri Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağının’ kabulü hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin yedinci maddesinde, “İlçemiz 5.Mıntıka 1872 ada 1 parsel ve çevresine yönelik Belediyemiz Başkanlığı tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin planlama sürecinin hızlandırılması amacıyla, 1/1000 uygulama İmar Planı yapma ve onaylama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediyesine devredilmesi hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin sekizinci maddesinde, “İlçemiz Avşar Mahallesi 2799 ada 17-18-19-20 parseller, 3196 ada 1 parsel, 3197 ada 1 parsel, 3158 ada 1 parsel ve çevresine yönelik Belediyemiz Başkanlığı tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin planlama sürecinin hızlandırılması amacıyla, 1/1000 uygulama İmar Planı yapma ve onaylama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediyesine devredilmesi hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin dokuzuncu maddesi, “İlçemiz 5.Mıntıka 1630 ada 30 ve 31 parseller ile çevresinin düzenlenmesine yönelik onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak, 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan Değişikliği Dosyası Belediyemiz Başkanlığınca hazırlatılmış olup bahse konu plan değişikliği işleminin İmar Komisyonuna havalesi hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin onuncu maddesinde, “İlçemiz 5.Mıntıka 2873 ada 11-12-13 parseller sayılı taşınmazlara yönelik 14.11.2023 tarih 907 sayılı Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine uygun olarak hazırlatılmış oldukları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği dosyasının değerlendirilmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin on birinci maddesinde, “03.10.2023 tarihli ve 110 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan 2024 yılı Gelir Tariflerine sehven eklenmeyen Yıkım Ruhsat Harçlarının Gelir tarifesine eklenmesi maksadıyla konunun Tarife Komisyona havalesi hususu” görüşüldü. Toplantıya verilen aranın ardından hazırlanan Tarife Komisyon Raporu oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin on ikinci maddesinde, “İlçemiz Baktırlı Mahallesi 105 Ada 18 ve 21 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde Güneş Enerji Santrali Tesisi kurulmasına yönelik parsel maliklerince hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifinin, planlama sürecinin hızlandırılabilmesi amacıyla, 1/1000 ölçekli imar planı yapma ve onaylama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin on üçüncü maddesinde, “İlçemiz Baktırlı Mahallesi 103 Ada 42 parsel sayılı taşınmaz üzerinde Güneş Enerji Santrali Tesisi kurulmasına yönelik parsel maliklerince hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifinin, planlama sürecinin hızlandırılabilmesi amacıyla, 1/1000 ölçekli imar planı yapma ve onaylama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediyesine devredilmesi hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi.

Turgutlu Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı gündemin on dördüncü ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi.

 

Bakmadan Geçme