• Haberler
  • Gündem
  • Turgutlu Belediye Meclisi 6 Nisan Salı Günü Toplanacak

Turgutlu Belediye Meclisi 6 Nisan Salı Günü Toplanacak

Turgutlu Belediye Meclisi 6 Nisan Salı Günü Toplanacak

Turgutlu Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı 6 Nisan Salı günü, saat 18:00’da Eski Belediye Binasında yapılacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlık edeceği nisan ayı meclis toplantısında 20 madde görüşüp karara bağlanacak. Meclis toplantısı aynı zamanda Turgutlu Belediyesinin Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

Turgutlu Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı gündem maddeleri şu şekilde:

Gündemin birinci maddesi, 2021 yılı Mart ayı Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararlarının görüşülmesi. Gündemin ikinci maddesi, Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili İle 4 Adet Meclis Katibi Belirlenmesi hususunun görüşülmesi. Gündemin üçüncü maddesi, Belediye Encümeni Üye Seçimi hususunun görüşülmesi. Gündemin dördüncü maddesi, İmar Komisyonuna Üye Seçimi hususunun görüşülmesi. Gündemin beşinci maddesi, Tarife Komisyonuna Üye Seçimi hususunun görüşülmesi. Gündemin altıncı maddesi, Plan-Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi hususunun görüşülmesi. Gündemin yedinci maddesi, İhtisas Komisyonları Üyelerinin Belirlenmesi hususunun görüşülmesi. Gündemin sekizinci maddesi, Yıllık Faaliyet Raporunun görüşülmesi. Gündemin dokuzuncu maddesi, Turgutlu Belediye Başkanlığı olarak, piyasada münteşir tüm Harita Mühendisleri ile GPS verici istasyonu kurulması hakkında protokol yapılması ve işin bedelinin % 50'sinin belediyemizce karşılanması hususunun görüşülmesi. Gündemin onuncu maddesi, Asfalt ve sathi kaplama yapım işi hakkındaki Tarife Komisyonu Raporunun görüşülmesi. Gündemin on birinci maddesi, Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı Anahtar Pafta 52. Maddesi hakkında İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi. Gündemin on ikinci maddesi, 5. Mıntıka 1633 Ada 7, 8 ve 9 Parseller hakkında İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi. Gündemin on üçüncü maddesi, Turgutlu Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından, ilçemiz 6. Mıntıka 2525 ada 4 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifinin, planlama sürecinin hızlandırılabilmesi amacıyla, 1/1000 ölçekli imar planı yapma ve onaylama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi hususunun görüşülmesi. Gündemin on dördüncü maddesi, İlçemiz 6. Mıntıka 3110 ada ve çevresinde düzenleme yapılmasına yönelik Belediyemiz Başkanlığı tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifinin, planlama sürecinin hızlandırılabilmesi amacıyla, 1/1000 ölçekli imar planı yapma ve onaylama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi hususunun görüşülmesi. Gündemin on beşinci maddesi, Subaşı Mahallesi, 1023 ada 7 parsel sayılı taşınmaza yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin İmar Komisyonuna sevki hususunun görüşülmesi. Gündemin on altıncı maddesi, 5. Mıntıka Mahallesi, 1276 ada 2-3-4-5-6-7-8 parsel sayılı taşınmazlara yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin İmar Komisyonuna sevki hususunun görüşülmesi. Gündemim on yedinci maddesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12.01.2021 tarih 3 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğine uygun olarak hazırlatılan Turgutlu ilçesi 5. Mıntıka Mahallesi, 2724 ada 23 parsel sayılı taşınmazın "Küçük Sanayi Alanı" kullanımının "Katı Atık Tesisleri (Söküm ve Depolama) Alanına" dönüştürülmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin İmar Komisyonuna sevki hususunun görüşülmesi. Gündemin on sekizinci maddesi, Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz 5.Mıntıka 2792 Ada 4 Parselde bulunan Nurgül Fidan Spor Tesisleri hakkında devir ve protokol işlemlerinin görüşülmesi. Gündemin on dokuzuncu maddesi, TURBEM Kurs ücretlerinin belirlenmesi için konunun tarife komisyonuna sevkinin görüşülmesi. Nisan ayı meclis toplantısı gündemin yirminci ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erecek.

Bakmadan Geçme