• Haberler
  • Gündem
  • Turgutlu Belediye Meclisi 5 Eylül Salı Günü Toplanacak

Turgutlu Belediye Meclisi 5 Eylül Salı Günü Toplanacak

Turgutlu Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı 5 Eylül Salı günü saat 18.00’de Turgutlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlık edeceği Eylül Ayı Meclis Toplantısında 14 madde görüşülüp karara bağlanacak. Meclis toplantısı aynı zamanda şeffaf belediyecilik anlayışı gereği Turgutlu Belediyesinin Facebook hesabından canlı olarak yayınlanacak.

Eylül Ayı Meclis Toplantısı gündem maddeleri şu şekilde:

Gündemin birinci maddesinde, “2023 yılı Ağustos ayı Olağan ve Olağanüstü Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve meclis kararlarının görüşülmesi.” Gündemin ikinci maddesinde, “Belediyemiz 2024 yılı gelirlerinin tespit edilmesi için Gelir Tarife Komisyonuna sevk edilmesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin üçüncü maddesinde, “22/08/2023 tarih ve 771 sayılı Encümen Kararı ile Belediye Meclisine sevk edilen Turgutlu Belediyesi 2024-2025-2026 bütçesinin görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havalesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin dördüncü maddesinde, “18.08.2023 tarih ve 767 sayılı Encümen Kararı ile Belediye Meclisine sevk edilen 2024 yılı Performans Programının görüşülmek üzere İhtisas Komisyonlarına havalesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin beşinci maddesi, “Belediye Meclis Üyesi İbrahim Çevikbudakçı'nın Meclis üyeliğinden istifası nedeniyle, üyesi olduğu Tarife Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince; kalan süreyi tamamlamak üzere, söz konusu komisyonlara Milliyetçi Hareket Partisinden 1'er üyenin Belediyemiz Meclisince belirlenmesi hususunun görüşülmesi.”

Gündemin altıncı maddesinde, “İlçemiz Fatih Sanayi Sitesinde çıkan yangın sonucu yangından etkilenen Sedat Arslan'a 200.000,00 TL, Fadime Özbay'a 400.000,00 TL ve Ayhan Aşçıoğlu'na 30.000,00 TL nakdi yardım yapılması hususunun görüşülmesi.” Gündemin yedinci maddesinde, “İlçemizde yeni açılan sokaklara isim verilmesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin sekizinci maddesinde, “04.04.2023 tarih 47 numaralı Turgutlu BMK ve Turgutlu Kaymakamlık Makamının 18.04.2023 tarih ve 8121 Sayılı Olur'u ile 2679 ve 2646 adalar arasında kalan yola ‘Ortanca Sokak’ ismi verilmiş olduğu ancak yapılan incelemelerde mevcut yolun Mekansal Adres Kayıt Sisteminde ‘Lütfi Erel’ sokak olarak kayıtlı olduğu tespit edilmiş olup, ‘Ortanca Sokak'ın sokak ismi olmayan başka bir yolda değerlendirilmesi talep edilmiş olup bu kapsamda 04.04.2023 tarih 47 numaralı Turgutlu BMK ile 5. mıntıka 2679 ve 2646 adalar arasına ‘Ortanca Sokak’ olarak verilen isme yönelik kararın iptal edilmesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin dokuzuncu maddesinde, “İlçemiz Çampınar Mahallesi 0 Ada 375, 376, 378 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde Güneş Enerji Santrali Tesisi kurulmasına yönelik parsel maliklerince hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin, planlama sürecinin hızlandırılabilmesi amacıyla, 1/1000 ölçekli imar planı yapma ve onaylama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediyesine devredilmesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin onuncu maddesinde, “İlçemiz Yayla Mahallesi 0 ada 960-961-962-963-964-965-967 parseller ve çevresine yönelik Belediyemiz Başkanlığı tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifinin, planlama sürecinin hızlandırılabilmesi amacıyla, 1/1000 ölçekli imar planı yapma ve onaylama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediyesine devredilmesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin on birinci maddesinde, “İlçemiz 6. Mıntıka Mahallesi 3232 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ve çevresinin düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği önerisinin İmar Komisyonuna havalesini hususunun görüşülmesi.” Gündemin on ikinci maddesinde, “İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi (2023/16).” Gündemin on üçüncü maddesinde, “İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi (2023/17).”

Turgutlu Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı gündemin on dördüncü ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erecek.

 

Bakmadan Geçme