• Haberler
  • Manisa
  • Turgutlu Belediye Meclisi 4 Haziran Salı Günü Toplanacak

Turgutlu Belediye Meclisi 4 Haziran Salı Günü Toplanacak

Turgutlu Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı 4 Haziran Salı günü saat 18:00’de Turgutlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak.

Turgutlu Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında 13 madde görüşülüp karara bağlanacak. Meclis toplantısı aynı zamanda Turgutlu Belediyesinin Facebook hesabından canlı olarak da yayınlanacak.

Haziran ayı meclis toplantısı gündem maddeleri şu şekilde:

Gündemin birinci maddesinde, “2024 yılı Mayıs ayı Olağan Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararlarının görüşülmesi.” Gündemin ikinci maddesinde, “İhtisas Komisyonlarının Kurulması ve Üye Sayısının Belirlenmesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin üçüncü maddesinde, “İhtisas Komisyonları Üyelerinin Belirlenmesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin dördüncü maddesinde, "Görülen lüzum üzerine Emlak İstimlâk Müdürü kadro ihdasının yapılarak ilgili Müdürlüğün kurulmasının hususunun görüşülmesi.” Gündemin beşinci maddesinde, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Lojman binasının yıkım talebi doğrultusunda Lojman Binasının yıkımının yapılması için yapılacak protokolü imzalamak için Belediye Başkanı Çetin AKIN 'a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin altıncı maddesinde, “Acarlar Mahallesi 1581 ada 59 parsel sayılı 2.465 M2 taşınmaz üzerine intifa hakkı konulmasına varsa başkaca intifa haklarının kaldırılması hususunun görüşülmesi.” Gündemin yedinci maddesinde, “Belediyemize bağlı Personel A.Ş.'nin borçlarına karşılık Belediye mallarının teminat gösterilmesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin sekizinci maddesinde, “Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi.” Gündemin dokuzuncu maddesinde, “2024/6 No' lu İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi.” Gündemin onuncu maddesinde, “2024/7 No' lu İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi.” Gündemin on birinci maddesinde, “Mülkiyeti Belediyemiz Başkanlığına ait olan; 5. mıntıka 2511 ada 1 parsel sayılı 341.56 m² yüz ölçümüne sahip arsa vasıflı taşınmaz, 5. mıntıka 2511 ada 2 parsel sayılı 216.25 m² yüz ölçümüne sahip arsa vasıflı taşınmaz, 5. mıntıka 2511 ada 3 parsel sayılı 216.25 m² yüz ölçümüne sahip arsa vasıflı taşınmaz, 5. mıntıka 2511 ada 4 parsel sayılı 216.25 m² yüz ölçümüne sahip arsa vasıflı taşınmaz, 5. mıntıka 2511 ada 5 parsel sayılı 216.25 m² yüz ölçümüne sahip arsa vasıflı taşınmaz, Atıl durumda olup, Belediyemize hiçbir ekonomik katkısı bulunmamaktadır, Bu taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi kapsamında açık arttırma ihalesiyle satılıp, gelirinin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılması için satış kararı alınması ve Belediyemiz Encümenine ihale ile satış yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin on ikinci maddesinde, “İlçemiz 9. mıntıka 2385 ada 13 parsel sayılı taşınmaza yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğine uygun olarak hazırlatmış oldukları, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonunca değerlendirilmesi maksadıyla konunun İmar Komisyonuna havalesi hususunun görüşülmesi.”

Turgutlu Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı gündemin on üçüncü ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erecek.

Bakmadan Geçme