• Haberler
  • Siyaset
  • Manisa'da Tarım Alanlarındaki İpotek Miktarı 1,6 Milyon Dekara Ulaştı

Manisa'da Tarım Alanlarındaki İpotek Miktarı 1,6 Milyon Dekara Ulaştı

Çiftçi Borç Ekti, İpotek Biçti

Çiftçinin ürettiğinin karşılığını alamadığını, borç batağında olduğunu ve çiftçi borçlarının 391 milyarı lirayı aştığını sık sık dile getirdiklerini belirten CHP manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu çiftçi borç ekti, ipotek biçti dedi.

CHP’li Bakırlıoğlu;  2002 yılında 2,6 milyon çiftçinin bankalara olan borcu 2,4 milyar lirayken, 2023 yılında 2,2 milyon çiftçinin bankalara borcu 391 milyar liraya ulaştığını,

2018 Haziran ayında çiftçilerin bankalara borcu 97 milyar lira, şimdi ise 391 milyar lira olduğunu, tek adam döneminde çiftçi borçları 4 kat arttığını dile getirdi.

Yüzde 27 ile Manisa’nın İlk Sırada

Manisa tarımsal üretimini ve borçlarını değerlendiren Bakırlıoğlu açıklamasının devamında; 2008 yılında tarımsal gayri safi katma değeri yani en fazla tarımsal üretim yapan iller sıralamasında 2. iken, 13 yılda 8. sıraya gerilemiştir.

Bu kadar yüksek üretim potansiyeline rağmen;

Manisa ipotekli tarım alanlarının toplam tarım alanlarına oranı bakımından yüzde 27 ile ilk sırada.

1,6 milyon dekar ipotekli tarım alanı ile 4. sırada.

Arazileri ipotekli olan 93 bin borçlu çiftçi sayısı ile 2. sırada.

 

Manisa

Tarım Alanı Toplamı                                            : 6 milyon dekar

İpotekli Tarım alanı Toplamı                                : 1 milyon 638 bin dekar

İpotekli Tarım alanlarının Oranı                           : % 27,18

Tarım Alanı Parsel Sayısı                                     : 744 bin

İpotekli Tarım Alanı Parsel Sayısı                        : 148 bin

Tapusu Üzerine İpotek Konulan Çiftçi Sayısı        : 93.490 kişi

Tapusu Üzerine Bankalar Tarafından İpotek

Konulan Kişi Sayısı                                             : 66.084 kişi

 

Manisa’da 4 Yılda İpotekli Tarım Alanları Artmış

Manisa için İpotekli tarım alanları ile ilgili 2019 yılında da çalışmalar yapmıştım.

4 yılda ipotekli tarım alanlarında miktar, parsel sayısı ve çiftçi sayısında önemli artışlar olduğu görülüyor.

6 milyon dekar tarım alanının 1 milyon 638 bin dekarı ipotekli. Manisa’daki tarım alanlarının yüzde 27’si ipotekli. Bu oran ile Manisa ilk sırada yer alıyor.

Manisa genelinde;

2019 yılında 1 milyon 517 bin dekar olan toplam ipotekli tarım alanı, 4 yılda 121 bin dekar artarak 1 milyon 638 bin dekara,

135 bin olan ipotekli tarım alanı parsel sayısı, 12 bin artarak 147 bin adete,

83.982 olan tapusu üzerine ipotek konulan çiftçi sayısı, 9.508 kişi artarak 93.490 kişiye ulaşmıştır.

Bankaların tarım arazileri üzerine ipotek koyduğu Manisa’lı çiftçi sayısı 55.206 kişiden, 66.363kişiye yükselmiştir. Manisa’da 4 yılda 11.157 çiftçi daha bankalara borçlanmıştır.

En verimli tarım topraklarına sahip, en fazla tarımsal üretim yapan illerden olan Manisa’daki tarım arazilerinin %27’si çiftçinin borcuna karşılık ipoteklidir ifadelerine yer verdi. 

 

İpotekli tarım alanları ile ilgili Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün rakamlarını paylaşan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü. 

Sözlerini şöyle sürdürdü. Çiftçinin bu kadar borcu olunca olunca ipotekli tarım alanları da ciddi rakamlara ulaştı.

Türkiye

Tarım Alanı Toplamı                                            : 266.760.933 dekar

İpotekli Tarım alanı Toplamı                                :   42.360.880 dekar

Tarım Alanı Parsel Sayısı                                     :   37.876.407 adet

İpotekli Tarım Alanı Parsel Sayısı                        :   3.208.496 adet

Tapusu Üzerine İpotek Konulan Çiftçi Sayısı        :     2.230.758 kişi

Tapusu Üzerine Bankalar Tarafından

İpotek Konulan Çiftçi Sayısı                                :     1.626.289 kişi

 

İpotekli Tarım Alanlarının, İldeki Toplam Tarım Alanlarına Oranı En Yüksek 10 İl;

1- Manisa             % 27,18

2- Aydın               % 26,44     

3- Aksaray           % 24,67

4- Konya              % 24,25

5- Edirne              % 23,85

6- Adana              % 23,62

7- İzmir                % 23,33

8- Hatay               % 23,32

9- Tekirdağ           % 22,71

10-Şanlıurfa          % 22,54

 

4 Yılda İpotekli Tarım Alanları Artmış

İpotekli tarım alanları ile ilgili 2019 yılında da çalışmalar yapmıştım.

4 yılda ipotekli tarım alanlarında miktar, parsel sayısı ve çiftçi sayısında önemli artışlar olduğu görülüyor.

Türkiye genelinde;

2019 yılında 39 milyon 400 bin dekar olan toplam ipotekli tarım alanı; 2 milyon 900 bin dekar artarak 42 milyon 300 bin dekara,

2 milyon 900 bin olan ipotekli tarım alanı parsel sayısı; 300 bin artarak 3 milyon 200 bin adete,

1 milyon 964 bin kişi olan tapusu üzerine ipotek konulan çiftçi sayısı; 266 bin kişi artarak 2 milyon 230 bin kişiye ulaşmıştır.

Bankaların tarım arazileri üzerine ipotek koyduğu çiftçi sayısı 1 milyon 392 bin kişiden, 1 milyon 626 bin kişiye yükselmiştir.

4 yılda 234 bin çiftçi daha bankalara borçlanmıştır.

En Fazla İpotekli Tarım Alanı Konya’da

103 bin çiftçiye ait 4 milyon 653 bin dekar ipotekli tarım alanı ile Konya ilk sırada.

Bu alan, birçok ilin yüzölçümünden daha fazla. 

 

Tarımsal Üretimi En Fazla İller, Daha Borçlu

Çiftçileri en borçlu illere baktığımızda tarımsal gayri safi katma değeri yani en fazla tarımsal üretim yapan illerin ilk sıralarda olduğunu görüyoruz.

Tarımsal üretim değeri bakımında ilk onda olan Konya(1), İzmir (4), Adana (8), Manisa (9), Şanlıurfa (10) ipotekli tarım alanlarının ildeki toplam tarım alanlarına oranı bakımından da ilk 10’da yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre;

Çiftçi Kayıt Sistemine(ÇKS) Çiftçi Sayısı   : 2.172.974 Kişi

Tarım Alanı İpotekli Çiftçi Sayısı                : 2.230.758 Kişi

Bu rakamlar bize geçimini çiftçilikten sağlamayanların bile tarlaları, bağ ve bahçeleri ipotek altında olduğunu gösteriyor.

Tarımsal Üretimi Fazla Olan İller Daha Borçlu

Bu resmi rakamlar gösteriyor ki tarımsal üretimi fazla olan illerdeki çiftçiler daha borçlu. Tarımın içinde bulunduğu çıkmazı gösteriyor. 

Manisa’da ziyaret ettiğim köylerde çiftçiler ödeyemedikleri borçlarından yakınmaktadır. Çiftçinin ödeyemediği borçları faiz yükü altında katlanarak artmış ve ödenemez duruma gelmiştir.

Hatta bir köyümüzde vatandaş “Bizim köyün hepsini satsak, borçları ödemeye yetmez” diyerek durumu en doğru şekilde açıklamıştır.

Bu nedenle çiftçinin borçlarını en kolay şekilde ödemesi ve üretime devam etmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Çiftçi borçları yeniden yapılandırılmalı, faizsiz olarak ertelenmelidir.

Çünkü üretmeden Türkiye’nin büyümesi, kalkınması mümkün değildir. Tüm dünyada ülkeler tarımı desteklerken, bizde tarım sektörüne üvey evlat muamelesi yapılması doğru değildir.

Bakmadan Geçme