• Haberler
  • Gündem
  • Ege Serbest Bölgesinde Firma Başına Türkiye Ortalamasının 7 Katı İhracat Düşüyor

Ege Serbest Bölgesinde Firma Başına Türkiye Ortalamasının 7 Katı İhracat Düşüyor

Türkiye genelinde 2023 yılında 120 bin ihracatçı firma aracılığıyla toplamda 254 milyar dolarlık ihracat gerçekleşirken, Ege Serbest Bölgesinde ise 194 firma, yurt dışı satışlardan ülkeye 2.8 milyar dolar kazandırdı. Bu verilere göre ülke genelinde ihracatçı firma başına düşen 2.1 milyon dolarlık ihracat gelirine karşılık, Ege Serbest Bölgesinde firma başına 14.6 milyon dolarlık ihracat düşüyor. Bu miktar Türkiye ortalamasının 7 katına denk geliyor.

İhracata konu ürünlerin katma değeri açısından karşılaştırıldığında ise Bölge ihracatı 9 doları bulan kilogram değeri ile, 1.57 dolar olan Türkiye’nin ihracatının kilogram değerinden yaklaşık 6 kat yüksek değere sahip.

Ege Serbest Bölgesi, 4 yıldır sürdürdüğü yüksek oranlı büyüme ivmesini 2023 yılında beklentilerin üzerinde arttırdı. Geçen yıl toplam ticaret hacmini önceki yıla göre yaklaşık yüzde 10 artışla 5.8 milyar doların üzerine çıkaran Ege Serbest Bölgesinden yurt dışına yapılan satışlar ise yüzde 13.48 artışla 2.8 milyar doların üzerine çıktı. Yurt dışından bölgeye yapılan satışlar ise sadece yüzde 1.78 artışla 1.5 milyar dolar seviyesinde kalınca, Ege Serbest Bölgesinde 2023 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı yaklaşık yüzde 180 olarak gerçekleşti.

Bölgenin 2023 yılındaki performansını değerlendiren ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, ticaret hacminde sağlanan yaklaşık yüzde 10 oranındaki artışın beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini vurguladı.

Ege Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren firmaların Türkiye ortalamasının üzerinde ihracat gerçekleştirdiğine dikkat çeken Dr. Faruk Güler, şu bilgileri verdi: “ 2023 yılında Türkiye genelinde toplam 120 bin ihracatçı firma 254 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu da ihracatçı firma başına 2.1 milyon dolarlık bir ortalamayı ifade ediyor. Ege Serbest Bölgesinde ise 194 firma var ve bölgeden 2.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti. Ortalaması alındığında firma başına 14.6 milyon dolarlık ihracat düşüyor. Bu da Türkiye ortalamasının 7 katına tekabül ediyor.”

Bölgenin İhracatı Birim Değer Bazında 6 Kat Daha Değerli

Ege Serbest Bölgesinde yüksek katma değerde ürünlerin üretilip ihraç edildiğine dikkat çeken Dr. Faruk Güler, “ Bölgemiz birim değer bazında 9 kg/dolar ihracatla en yüksek katma değerde ürünlerin üretildiği bir endüstri merkezidir. 2023 yılında Türkiye’nin ihracatının ortalama birim değerinin 1.57 kg/dolar olarak gerçekleştiğini dikkate aldığımızda, birim değer olarak bölgemizden Türkiye ihracatından 6 kat yüksek değerde ihracat yapıldığını görüyoruz. Firmalarımızın ihracatı 4 kg/dolar seviyesinde olan Almanya’nın ihracatından da 2 kattan fazla yüksek değere sahip” diye konuştu.

Küresel Ticaretteki Durgunluğa Rağmen ESB 3 Yıldır Çift Haneli Büyüyor

Geçtiğimiz yıl küresel ticaret hacminin yüzde 2,4 gibi çok düşük bir oranda büyüdüğüne ve başta Türkiye’nin en önemli dış ticaret partneri Almanya olmak üzere, bazı ekonomilerin resesyona girdiğine dikkat çeken Dr. Faruk Güler, şunları söyledi: “Batı Avrupa'nın çoğu durgunluk içinde. Dünya ekonomisi 2023'ü tedarik zinciri sorunları, Çin'de beklenenden yavaş görülen toparlanma, yüksek enflasyon ve merkez bankalarının enflasyonu baskılamak için hızlı faiz artışına gittiği bir yıl olarak geride bıraktı. Küresel ticaretteki cansız kıpırdanma nedeniyle 2023 yılında ülkemizin ihracatındaki artış binde 6 ile sınırlı kaldı. Dış ticaretteki cari açık sorunu da devam ediyor. Bu açıdan baktığımızda Ege Serbest Bölgesinin toplam ticaret hacmini yüzde 10, ihracatını ise yüzde 13.48 arttırırken, ithalatındaki artışın ise yüzde 1.78 ile sınırlı kalmış olması son derece önemlidir. Bölgemizdeki firmaların gerçekleştirdiği ihracatın, ithalatı karşılama oranı ise yaklaşık yüzde 180 olarak gerçekleşti. Ege Serbest Bölgesi, yıllardır bu şekilde yüksek oranlı dış ticaret fazlası vererek ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır” diye konuştu.

Dr. Faruk Güler, Ege Serbest Bölgesindeki firmaların sağladığı döviz geliri ile Türkiye’nin dış ticaret dengesinin düzelmesine katkıda bulunmanın yanı sıra, ekonominin diğer önemli sorunu olan işsizliğin azalmasına da destek sağladığını belirterek, “Covid-19 pandemisinin ardından Ukrayna’daki savaş, enflasyon, parasal sıkılaşma ve iyice yaygınlaşan borç sıkıntılarıyla birlikte 2020 yılından itibaren küresel ticarette başlayan yavaşlama üç yıldır devam ediyor. Buna rağmen Ege Serbest Bölgesi ticaret hacmini 2021 yılında yüzde 21.56 ve 2022 yılında yüzde 13.49 ve 2023 yılında yüzde 10 artırabildi. Son 3 yıldaki ihracat artışı ise yüzde 16, yüzde 10 ve 13.48 gibi çift hanelerde gerçekleşti. Rakamların da gösterdiği gibi bölgemiz son 3 yıldır küresel ekonomideki kötü gidişattan pozitif ayrışmayı başardı. Bu gelişmeler buradaki firmaların istihdamını da arttırıyor. 2023 yılında bölgedeki istihdam yaklaşık bin kişi artarak yıl sonunda 25 bin kişiye ulaştı” diye konuştu.

Bakmadan Geçme