Canbazlı Turgutlu'ya bağlanmakta ısrarlı: Mahalle Muhtarı Gazetemize açıklama yaptı

PAYLAŞ
Haber Kasaba - Haber Kasaba

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinden ayrılarak, Turgutlu ilçesine bağlanmak isteyen 73 haneli, 220 nüfuslu Cambazlı Mahallesi referandum sonucu ve mahkeme kararına rağmen Manisa belediyesinin karara uymamasına mahalle sakinleri tepkili.

Manisa'nın Ahmetli ile Turgutlu ilçe sınırları arasında bulunan 73 haneli, 220 nüfuslu kırsal Cambazlı Mahallesi'nin "daha iyi hizmet alabilmesi" amacıyla Ahmetli'den ayrılıp, Turgutlu ilçesine bağlanması için 3 yıl önce Manisa Valiliği'ne başvuru yapıldı. Mahallenin ulaşım bakımından Turgutlu'ya daha yakın olması da böyle bir başvuru yapılmasında etkili oldu. Valilik, 8 Nisan 2018 tarihinde mahallede referandum yapılmasına karar verdi. Referandumda sandıktan 50 hayır oyuna karşılık, 106 evet oyu çıktı. Sandıktan çıkan sonuçla Cambazlı sakinlerinin tercihi, 19 kilometre mesafedeki Turgutlu oldu.

İşte O açıklama 

Canbazlı Mahallemiz insanlarına Ahmetli ilçesi ulaşım yönünden ters gelmesi, ulaşım zorluğu ve Turgutlu’da sayabildiğimiz kadar 500 kişi ve 150 hane Canbazlı’lı insanımızın ikametinin bulunması ve hatta Hem Canbazlı’da hem de Turgutlu’da evi olup, devamlı Turgutlu’ya gelip gitme ve akrabalık bağları gereğince devamlı birbirine gidip gelme zorunda olunması ve ekonomik ilişkilerin geneli ile Turgutlu’da olmasından,sağlık, asayiş ve güvenlik hususunda 20 km.lik uzakta Ahmetli'ye gidip gelme zorunda olmaktansa 5 km  yakındaki Turgutlu'ya baglı asayiş ve sağlık  birimlerinden faydalanabileceğinden ki bu durumda 20 km. Uzaktan Cambazlı'ya gelip gitme zorunda kalan asayiş ve güvenlik birimleri de yakıt ve araç tasarrufu ile devlet bütçesine de yük getirmeyip devlet ekonomisine olumlu yansıyacağından ayrıca 20 km den gelmek zorunda kalan asayiş ve güvenlik biriminden 5 km yakın olan güvenlik ve asayiş birimi herhangi bir olay vukuunda olaya daha kısa sürede müdahale ile olayın büyük boyutlara ulaşmasına da daha erken önlem alma imkanı oluşacak ve ayrıca, eğitim öğretim mecburiyeti hususunda öğrenci velileri Ahmetli Kargın mahallesindeki  okula çok ters ulaşım problemi ile her zaman hatta hiç veli öğretmen irtibatını sağlayamadıklarından Turgutlu'ya bağlı olunması durumunda 5 km lik yakında Urganli'daki okulda eğitim öğretim alma imkanından dolayı her zaman Urganlı'ya gidip gelme kolaylığından öğretmen veli irtibatını sağlayıp öğrencilerin durumu ile ilgili istişare etme imkânının daha kolay sağlanacağından dolayı Canbazlı’lıların  Turgutlu’ya bağlanma durumunda daha iyi imkanların oluşacağını idrak eden Canbazlı insanı ilgili Kanun uyarınca %50 den çok fazla imza ile Manisa Valiliğine müracaat ederek Turgutlu’ya bağlanma talebi ile ilgili Canbazlı Mahallemizde 2018 Nisan ayında yapılan referandumda Canbazlı’lıların üstün oy çokluğu ile Turgutlu’ya bağlanma irade kararına istinaden Turgutlu Belediye Meclisi Canbazlı’nın Turgutlu’nun mahallesi olmasını kabul etmesine rağmen Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin Hukuka aykırı şekilde Canbazlı’ların Kararını çiğneyip Canbazlı’nın Turgutlu’ya katılmasını RET edip Ahmetli’ye bağlı kalması yönünde aldığı Karar’a Canbazlı’lılar adına itiraz ederek açtığımız davada İstinaf Mahkemesi ve Danıştay’ca tasdiklenen Manisa İdare Mahkemesince verilen Mahkeme Kararında; “Kanun koyucu katılmaya ilişkin kararı katılmak isteyen yerleşim yerinde yaşayan vatandaşların iradesine bırakmıştır. Diğer bir ifade ile katılmanın kanuni şartlarını en alt düzeyde tutarak bireylerin yaşama alanlarının idari bağlılığına ilişkin belirlemeyi kendilerinin yapmasına imkan tanımıştır.

Bu durumda 5393 Sayılı Kanun’un 8.maddesinde yer alan süreç işletilerek mevzuat uyarınca aranılan mesafe, başvuru, nüfus ,oylama, şartlarının gerçekleşmesi nedeniyle demokrasi teorisinin özünü oluşturan, halkın iradesini esas alan diğer unsurlarla birlikte, bireylere yaşadıkları idari birimin hukuki niteliğini değiştirme hususunda kanun ile tanınan bir hakkın kullanılması yoluyla, seçmen iradesi doğrultusunda işlem tesis edilmesi gerekirken, kanunda yer almayan kriterler esas alınarak ve yörede yaşayan vatandaşlarca değerlendirilebilecek nitelikte hususların değerlendirilmesi suretiyle davalı idarece tesis edilen katılma talebinin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.”

Açıklanan nedenlerle :

Dava konusu işlemin İPTALİNE hükmedilmiş olup, bu HÜKÜM KARARI ile Canbazlı’nın Turgutlu’ya bağlanması konusunda belirlemeyi Kanun hükümlerine göre Canbazlı’lıların kendilerinin yapmasına imkan tanındığı, kanuni mevzuat uyarınca Canbazlı ile ilgili aranılan şartların gerçekleşmesi nedeniyle demokrasi teorisinin özünü oluşturan Canbazlı’lıların iradesine esas olan diğer unsurlarla birlikte Canbazlı’lıların yaşadıkları idari birimin hukuki niteliğini değiştirme hususunda Kanun ile tanınan bir hakkın kullanılması yoluyla Canbazlı seçmeninin iradesi doğrultusunda işlem tesis edilmesi gerekir iken, Kanunda yer almayan kriterler esas alınarak ve Canbazlı’da yaşayan vatandaşlarca değerlendirilebilecek nitelikte hususların Canbazlı’lılı olmayan, Canbazlı’da yaşamayan, Canbazlı’ya ömründe bir kere gelmiş ya da hiç gelmemiş belkide Canbazlı’nın yerini dahi bilmeyen kişilerin de arasında olması ihtimali olan kişilerce değerlendirilmesi sureti ile davalı idarece tesis edilen Canbazlı’nın katılma talebinin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır diye Karar vermesine göre Manisa Büyükşehir Belediye meclisi ilk önce verilen Canbazlı’nın Ahmetli’ye bağlı kalmasına dair Karar’ı İPTAL etti. Ancak Canbazlı’yı Turgutluya bağlamadı. Canbazlı’lılar adına eksik kararın tamamlanarak Canbazlı’nın Turgutlu’ya bağlanma işlemi tesisini Manisa Büyükşehir Belediyesinden yeniden talep etmemiz üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Hukuk ve Tarifeler ile İmar ve Bayındırlık komisyonu hiçbir şekilde Kanunlara uymayan, Canbazlı’ların iradesini hiçbir şekilde dikkate almayan, Mahkeme Kararını yok sayan Anayasanın 138 madde,4 bendi hükmüne karşı gelen değerlendirmeler ile Canbazlı’nın Turgutlu’ya katılma talebini, Mahkeme Kararına rağmen ;RET edilmasine dair, Canbazlı’nın Ahmetli’ye bağlı kalması yönündeki Mahkemece hukuka uygunluk bulunmadığı tespiti ile İPTAL edilen kararını yeniden işleme koyarak Canbazlı’nın yeniden Ahmetli’ye bağlı kalmasına yol açma amaçlı bir rapor hazırladı ve bu rapor her ne hikmet ise,üzerinde hiç düşünme gereği duyulmadan Manisa Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edildi.i

Anayasannı 138 maddesi son paragrafında”Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” Hükmünü de çiğnemiş oldular.

Bu durumda Manisa Büyükşehir Belediyesi Hukuk ve Tarifeler ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, biz Canbazlı’lıların demokratik iradesini falan tanımayız Canbazlı’lar da kim oluyor Kanun, Mahkeme kararı ve Anayasa da dinlemeyiz, diyerek Manisa’da demokrasiyi, Kanun ve mahkeme Kararları ile Anayasayı hiçe saymış oldu. Kamu oyunun takdirlerine arz ederim.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN